3. międzynarodowy konkurs dla architektów, projektantów oraz studentów

Pula nagród: ponad 40 000 Euro, w tym wyjazd na Salone del Mobile

termin zgłoszeń:

29/02/2024

Zaprojektuj przestrzeń z zastosowaniem spieków wielkoformatowych TRI-D

zasady
konkursu

Zapoznaj się

z dostępnymi materiałami. Pobierz niezbędne pliki do przygotowania projektu, które znajdziesz w zakładce „materiały do pobrania”. Sprawdź regulamin i harmonogram

stwórz

wizualizację w formie grafiki 3D przedstawiającej aranżację przestrzeni z zastosowaniem spieków wielkoformatowych TRI-D.

zgłoś

swoją pracę, przesyłając projekt poprzez stronę konkursową i wypełniając krótki formularz.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 29.02.2024 r.

kategorie
i nagrody

główna

Wizualizacja w formie grafiki 3D przedstawiająca aranżację przestrzeni z zastosowaniem spieków wielkoformatowych TRI-D wykonana przez architektów i projektantów wnętrz.

Nagroda pierwsza

10 000 Euro

oraz wyjazd na targi

Salone del Mobile 2024

Nagroda druga

5 000 Euro

oraz wyjazd na targi

Salone del Mobile 2024

Nagroda trzecia

3 000 Euro

oraz wyjazd na targi

Salone del Mobile 2024

specjalna

Produkt
Wizualizacja w formie grafiki 3D z zastosowaniem spieków wielkoformatowych TRI-D jako m.in. blaty kuchenne i łazienkowe, wyspy kuchenne, parapety, stoły, stoliki kawowe, kominki, czy donice.

Outdoor
Wizualizacja w formie grafiki 3D z zastosowaniem spieków wielkoformatowych TRI-D na zewnątrz budynków, jako elementów małej architektury.

Wnętrze
Wizualizacja w formie grafiki 3D z zastosowaniem spieków wielkoformatowych TRI-D wewnątrz budynków.

Nagroda w kategorii Produkt

1 000 Euro

oraz wyjazd na targi

Salone del Mobile 2024

Nagroda w kategorii Outdoor

1 000 Euro

oraz wyjazd na targi

Salone del Mobile 2024

Nagroda w kategorii Wnętrze

1 000 Euro

oraz wyjazd na targi

Salone del Mobile 2024

projekt studencki

Wizualizacja w formie grafiki 3D przedstawiająca aranżację przestrzeni z zastosowaniem spieków wielkoformatowych TRI-D wykonana przez studentów.

Nagroda pierwsza

2 000 Euro

oraz wyjazd na targi

Salone del Mobile 2024

Nagroda druga

1 000 Euro

oraz wyjazd na targi

Salone del Mobile 2024

Nagroda trzecia

wyjazd na targi

Salone del Mobile 2024

jury
konkursowe

harmonogram
konkursu

8.11

Ogłoszenie konkursu

13.11

Start konkursu

29.02

Termin przesyłania zgłoszeń

do 14.03

I etap obrad jury

do 25.03

II etap obrad jury

28.03

Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników

zainspiruj
się

materiały
do pobrania

Spieki TRI-D

Tekstury
Pobierz

Spieki TRI-D

Instrukcja cięcia
Pobierz

Spieki TRI-D

Katalog TRI-D
Pobierz

Pozostałe kolekcje

Do uzupełnienia projektu uczestnicy mogą korzystać z tekstur pozostałych produktów zamieszczonych na Paradyz.com
Więcej

zgłoś
swój projekt

  Informacja dotycząca przetwarzania Danych Osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ceramika Paradyż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie (ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 125109, posiadająca numer NIP: 768-166-25-55, numer REGON: 592184659, numer BDO: 000036011, posiadająca status dużego przedsiębiorstwa zgodnie z treścią art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2021, 424 t.j. z dnia 2021.03.08), o kapitale zakładowym: 55.974.210,00 zł, dalej: ADO.
  W ADO został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, do którego może Pani/Pan zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych. Ewentualne pytania i wątpliwości można kierować także na adres korespondencyjny ADO, tj.: ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, z dopiskiem IOD, bądź pod drogą mailową na adres e-mail: iod@paradyz.com.pl
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach marketingowych.
  Przetwarzanie Pani/a danych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do jej wycofania.
  Pani/a dane będą przetwarzane do czasu ustania celów lub wycofania zgody. W związku z obroną przed roszczeniami dane mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia.
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, wyłącznie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione realizowanym celem, następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki takie jak usługi audytowe, operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, ubezpieczycielom, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do o organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej/jego dotyczących narusza przepisy RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
  ADO nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  Pani/Pana dane nie będą przedmiotem procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  Wymagane zgody
  This site is registered on wpml.org as a development site.